Οδός Αιόλου, 1903, στο ύψος της Βιβλιοθήκης του Αδριανού

Καθημερινή σκηνή στην οδό Αιόλου, πίσω από τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού, στα 1903

Καθημερινή σκηνή στην οδό Αιόλου στις αρχές του 20ου αιώνα.Αριστερά, η πίσω πλευρά της Βιβλιοθήκης του Αδριανού από την οποία απλώνονται κληματαριές(;) για να προσφέρουν λίγη σκιά στους διαβάτες…