Τα πρώτα ευρήματα στον Κεραμεικό και η παλιά Αγία Τριάδα στα 1863.

Τα πρώτα ευρήματα στον Κεραμεικό και η παλιά Αγία Τριάδα στα 1863

Φωτογραφία του 1863 που απεικονίζει τη λεγόμενη «Οδό των Τάφων» με τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα στο σημερινό αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού. Στο βάθος διακρίνεται η παλιά εκκλησία της Αγίας Τριάδας…