Καθημερινή σκηνή στην πλατεία Βαρβακείου στα 1906.

Νεοκλασσικά, παράγκες και αγρότες από τα Μεσόγεια στην πλατεία Βαρβακείου στα 1906

Χαρακτηριστική καθημερινή σκηνή των αρχών του 20ου αιώνα στην πλατεία Βαρβακείου, στην οδό Αθηνάς, με νεοκλασσικά, παράγκες αλλά και αγρότες από τα Μεσόγεια…