Όροι χρήσης

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, το περιεχόμενο του AthensOpenMuseum.com προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατίθεται στους επισκέπτες αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή ή η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση με κάθε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, ολόκληρου ή μέρους αυτού του περιεχομένου, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου για περιπτώσεις Θεμιτής Χρήσης (fair use) –π.χ. ιδιωτική μελέτη ή έρευνα- χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να συνεπάγεται παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Εξαίρεση επίσης αποτελούν οι εικόνες (φωτογραφίες, χαρακτικά, χάρτες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο δικτυακό μας τόπο και καλύπτονται από άδειες Creative Commons. Στις περιπτώσεις αυτές η ακριβής άδεια χρήσης αναφέρεται ρητά στην ενότητα «Άλλα στοιχεία» της περιγραφής που συνοδεύει την κάθε εικόνα ή σε άλλο εμφανές σημείο της σελίδας που την περιέχει.

Τα πρωτότυπα των παλιών εικόνων (φωτογραφιών, χαρακτικών, χαρτών κ.ά.) που παρουσιάζονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο και προέρχονται από ξένες πηγές, παρέχονται από αυτές με άδειες χρήσης που εκτιμούμε ότι επιτρέπουν τη χρήση τους και σε ορισμένες περιπτώσεις και την επεξεργασία τους: π.χ. αποτελούν κοινό κτήμα (public domain) ή καλύπτονται από εκδοχές της Creative Commons. Τελικά, ωστόσο, ο χρήστης έχει την πλήρη ευθύνη για τη χρήση αυτών των εικόνων, μη εξαιρουμένης της ευθύνης της χρήσης τους σύμφωνα με το νόμο.

Στο AthensOpenMuseum.com καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα. Αν πιστεύετε ότι η χρήση κάποιων φωτογραφιών ή άλλου περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα και παραβιάζει τυχόν πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.