Οι πηγές μας

Οι περισσότερες από τις παλιές εικόνες που περιέχονται στο δικτυακό μας τόπο προέρχονται προς το παρόν είτε από παλιά βιβλία που βρίσκονται στην προσωπική βιβλιοθήκη μας, είτε από δύο εκπληκτικές σε πλούτο και φιλικές στο χρήστη πηγές: τη αμερικανική Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου και τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Αξίζει να τις επισκεφθείτε.

Επεξεργασία εικόνων

Επιθυμία μας είναι να αναδεικνύουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το οπτικό υλικό μας είτε πρόκειται για φωτογραφία είτε για χάρτη. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε επεξεργαστεί ψηφιακά μεγάλο ποσοστό αυτού του υλικού (π.χ. διορθώνοντας τονικά ή χρωματικά μια φωτογραφία ή ένα χαρακτικό, συνθέτοντας πανοράματα από επιμέρους εικόνες, αφαιρώντας παραμορφώσεις σε χάρτες κ.ά.) με στόχο να βελτιώσουμε την ποιότητα της εικόνας, να αναδείξουμε τη πληροφορία που περιέχει ή την ατμόσφαιρα που αποπνέει, χωρίς όμως να φθάσουμε σε υπερβολές…. Τις δημοσιεύουμε σε αναλύσεις που προσπαθούν να πετύχουν μια ισορροπία ανάμεσα στους χρόνους κατεβάσματος  των φωτογραφιών, στην ποιότητά τους και στο συνεπαγόμενο φόρτο που δημιουργούν στους εξυπηρετητές (servers) που φιλοξενούν το δικτυακό μας τόπο.

Βιβλιογραφικές αναφορές

  • Κομίνης Μάρκος, «Η Αθήνα κατά τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Διοίκησης (18ος-19ος αιώνας) – Η πόλη και το διοικητικό καθεστώς». Μεταπτυχιακή Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2008.
  • Τσελεμπί Εβλιά, «Ταξίδι στην Ελλάδα». Εκδόσεις «Εκάτη».